PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK

WIE BEN IK?

Deskundigheid

Van Eijk Psychiatrie biedt specialistische ggz-behandeling. Verwijzing (door bijvoorbeeld de huisarts) is noodzakelijk.

Zegert van Eijk werd psychiater in 1998. Hij werkte aansluitend in de forensische psychiatrie in Utrecht, zowel in de TBS-kliniek als op de forensische polikliniek.

In 1999 werd hij psychiater in Nieuwegein op de gesloten afdeling. Daarnaast ook op de dagbehandeling en op de polikliniek. Hij behandelde mensen met een psychose, die vastlopen in hun leven, en met depressies of angststoornissen. Hij had naast zijn werk op de afdeling, ook een managementfunctie.

In 2005 ging hij werken in Ermelo op de gesloten afdeling, die later High Intensive Care-afdeling werd. In deze functie is veel aandacht gegaan naar het steeds meer menselijk maken van de gesloten afdeling. Speerpunt werd het motiveren van mensen om op de puinhopen van het leven, toch weer top te staan, en verder te leven. Herstellen in de oude rollen en het opbouwen van zelfvertrouwen werden steeds meer belangrijk. Ook hier werd het werken op de afdeling gecombineerd met een managementfunctie.

In 2011 stapte hij in Ermelo over naar de afdeling Psychiatrie & Verslaving Ermelo. Dit is een kwalitatief hoogwaardige afdeling voor behandeling van mensen met dubbele problematiek: zowel ernstige algemeen psychiatrische klachten, als met ernstige verslaving.

Doel van de afdeling was om iedereen in behandeling te nemen vanuit de gedachte dat door zorg op maat altijd wel een passende, op de persoon toegespitste behandeling mogelijk is. Specialisatie in schematherapie werkte effectief om bij vastlopen in oude, niet-effectieve patronen te doorbreken. Het inzetten van ervaringsdeskundigen kreeg een blijvende plek, net als het werken vanuit Positieve Gezondheid.

Vanaf 2018 werkt Zegert van Eijk ook als zelfstandig gevestigd psychiater en psychotherapeut als zzp-er. Hij is aspirant in het Register van schematherapeuten.

In 2021 nam hij afscheid van het werken in een ggz-instelling en is Van Eijk Psychiatrie de praktijk waar hij als psychiater en psychotherapeut werkt.

Zegert van Eijk vindt het belangrijk dat naast werken vanuit deskundigheid, de behandeling ook persoonlijk is. Dat krijgt vorm door een warm welkom, door een voorkeur voor het gebruik van ‘je’ en ‘jij’, en door op een transparante manier betrokken te zijn op de problemen waarmee iemand naar de praktijk komt. Eerlijk in het bieden van hoop, eerlijk in het gegeven dat veranderen energie en tijd kost, en dat de uitkomst niet vooraf duidelijk is. Een behandeling is niet altijd gemakkelijk, maar in de behandeling krijgt u wel alle expertise en tijd krijgt die nodig is.

AGB 03067001
AGB praktijk 03037954
KvK 763875580

OP ZOEK NAAR EEN PSYCHIATER?

MELD U NU AAN