KWALITEIT, KLACHTEN, EN PRIVACY

FORMULIEREN EN REGELINGEN

Kwaliteitsstatuut, de Klachten- en geschillenregeling en de AVG

De praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.

Ik zal mijn best doen u de zorg te bieden die u van mij verwacht. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geboden behandeling, de service of de resultaten. In die gevallen bent u welkom om dit te bespreken. Mocht dit contact niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u een klacht indienen bij een landelijke klachtenfunctionaris. Zie hiervoor de formele Klachten- en geschillenregeling van de beroepsvereniging: NVvP klachtenregeling.
In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
of via de website www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vraagt zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Het privacystatement waarin dit geborgd wordt vindt u hier.

Logo_VanEijk-01

OP ZOEK NAAR EEN PSYCHIATER?

MELD U NU AAN